หวยปิงปอง

allsure999.com

รวมครบจบที่เดียว มีทุกหวยให้เล่น
หวยปิงปอง คืออะไร เล่นแบบไหน ที่นี่มีคำตอบ

หวยปิงปอง หรือ หวยยี่กี เป็นหวยออนไลน์ชนิดหนึ่งที่เล่นกันในเว็บขายหวยออนไลน์ วิธีการเล่นจะเหมือนกับหวยใต้ดินที่คนไทยนิยม คือ เล่นแบบสามตัวบน สองตัวบน และสองตัวล่าง ส่วนผลรางวัลจะดูจากผลลัพธ์ของตัวเลขที่ผู้เล่นทั้งหมดส่งเข้ามา และนำไปลบกับตัวเลขลำดับที่ 16 แล้ว ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณหาผลรางวัลของหวยปิงปองที่ถือว่าเป็นสูตรที่ตายตัวของทุกเว็บ

จุดเด่นของหวยปิงปองคือสามารถเล่นได้หลายรอบต่อวัน ซึ่งรอบการออกรางวัลของแต่ละเว็บจะไม่เท่ากันทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเว็บไซต์นั้นๆ จะกำหนด บางเว็บเปิดให้แทง 96 รอบ บางเว็บเปิด 88 รอบ หรือบางเว็บก็เปิดเพียงแค่ 64 รอบเท่านั้น แต่เวลาในการออกรางวัลจะออกทุกๆ 15 นาทีเหมือนกัน

วิธีการดูผลรางวัลหวยปิงปอง

ผลรางวัลของหวยปิงปอง จะใช้ผลที่ผู้เล่นได้ส่งเข้ามาทั้งหมด ไปลบกับตัวเลขของผู้เล่นที่ส่งเข้าไปเป็นลำดับที่ 16 ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะนำมาเป็นผลรางวัลสามตัวบน สองตัวบน และสองตัวล่าง

ตัวอย่างการคำนวณหาผลลัพธ์ 
ผลรวมตัวเลขที่ผู้เล่นส่งเข้ามาทั้งหมดคือ 1575043 นำไปลบกับตัวเลขลำดับที่ 16 คือ 65432 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 1509611 จากรูปภาพด้านล่าง

รางวัลเลขสามตัวบน คือ 611
รางวัลเลขสองตัวบน คือ 11
รางวัลเลขสองตัวล่าง คือ 09

หวยปิงปองเล่นยังไง

วิธีเล่นหวยปิงปองจะเล่นเหมือนหวยใต้ดินทั่วไป คือ เล่นสามตัว สองตัวบน สองตัวล่าง ดังนี้

เลขสามตัว

สามตัวบน คือการซื้อเลขสามตัว โดยเจาะจงตัวเลข ในตำแหน่งรางวัลบน
ตัวเลขที่ท่านสามารถซื้อได้คือเลข 000 – 999 ส่วนผลหวยที่ออกมาตัวเลขต้อง ห้ามสลับที่กันเด็ดขาด

ตัวอย่างการซื้อเลข สมมุติท่านซื้อเลข 611 บน
ผลหวยสามตัวบนจะต้องออกมาเป็น 611 เท่านั้น ถึงจะถูกรางวัลสามตัวบน

สามตัวโต๊ด คือการซื้อเลขสามตัว ที่คล้ายกับการซื้อเลขสามตัวบน
คือให้ซื้อเลขแบบเจาะจงตัวเลข ในตำแหน่งรางวัลบน
ตัวเลขที่สามารถซื้อได้คือเลข 000 – 999 แต่ผลหวยที่ออกมาตัวเลขทั้งสามตัวสามารถสลับที่กันได้

ตัวอย่างการซื้อเลข สมมติท่านซื้อเลขโต๊ด 611
ผลหวยสามตัวบนจะออกมาเป็น 611 / 616 / 116 ก็ได้
แสดงว่าถูกรางวัลสามตัวโต๊ด

เลขสองตัว

สองตัวบน คือการซื้อเลขสองตัว โดยเจาะจงตัวเลข ในตำแหน่งรางวัลบน
ตัวเลขที่ท่านสามารถซื้อได้คือเลข 00 – 99
ส่วนผลหวยที่ออกมาตัวเลขต้อง ห้ามสลับที่กันเด็ดขาด

ตัวอย่างการซื้อ สมมติท่านซื้อเลข 11 บน
ผลหวยสองตัวบนจะต้องออกมาเป็น 11 เท่านั้น ถึงจะถูกรางวัลสองตัวบน

สองตัวล่าง คือ การซื้อเลขสองตัว โดยเจาะจงรางวัลเป็นรางวัลล่าง
ตัวเลขที่ท่านสามารถซื้อได้คือเลข 00 – 99
ส่วนผลหวยที่ออกมาตัวเลข ต้องห้ามสลับที่กันเด็ดขาด

ตัวอย่างการซื้อเลข สมมติท่านซื้อเลข 09 ล่าง
ผลหวยสองตัวล่างจะต้องออกมาเป็น 09 เท่านั้น
ถึงจะถูกรางวัลสองตัวล่าง

เลขวิ่ง

วิ่งสามตัวบน คือการซื้อเลขแบบเจาะจงเลข 1 ตัว ในตำแหน่งรางวัลบน
ตัวเลขที่สามารถซื้อได้คือเลข 0 – 9 ส่วนผลหวยที่ออกมาตัวเลข
จะต้องตรงกับที่ซื้อไว้อย่างน้อย 1 ตัว ใน 3 ตัวของรางวัลสามตัวบน

ตัวอย่างการซื้อเลข สมมติท่านซื้อเลขวิ่ง 1 บน
ถ้าผลหวยสามตัวบนออกมาเป็น 611 แสดงว่าท่านถูกรางวัลเลขวิ่งสามตัวบน

วิ่งสองตัวล่าง จะคล้ายกับการซื้อเลขวิ่งสามตัวบน
แต่จะต้องเปลี่ยนตำแหน่งรางวัล คือ
ให้ซื้อเลขโดยเจาะจงตัวเลข 1 ตัว ในตำแหน่งรางวัลล่าง
ตัวเลขที่สามารถซื้อได้คือเลข 0 – 9
ส่วนผลหวยที่ออกมาตัวเลขจะต้องตรงกับที่ซื้อไว้
อย่างน้อย 1 ตัว ใน 2 ตัว ของรางวัล 2 ตัวล่าง

ตัวอย่างการซื้อเลข สมมติท่านซื้อเลขวิ่ง 0 ล่าง
ถ้าผลหวยสองตัวล่างออกมาเป็น 09
แสดงว่าท่านถูกรางวัลเลขวิ่งสองตัวล่าง

เลข 19 ประตู

คือการซื้อเลขโดยเจาะจงตัวเลข 1 ตัว
จากนั้นระบบจะนำเอาตัวเลขที่ท่านซื้อไปจับคู่เป็นเลขสองตัว
ตัวเลขที่สามารถซื้อได้คือเลข 0 – 9 (การซื้อเลข 19 ประตูถ้าหากเจาะจงรางวัลบน
หรือล่างรางวัลไหนรางวัลหนึ่ง ตัวเลขที่จะได้ทั้งหมดคือ 19 ตัว
แต่ถ้าเจาะจงทั้งสองรางวัลตัวเลขทั้งหมดจะรวมได้ 38 ตัว)
ส่วนผลรางวัลที่ออกมาจะต้องตรงกับที่ซื้อไว้อย่างน้อย 1 คู่

ตัวอย่างการซื้อเลข สมมติท่านซื้อเลข 1 บน เลขที่ระบบจะนำไปซื้อให้
คือ เลข 10 / 01 / 11 / 12 / 21 / 31 / 13 
41 / 14 / 51 / 15 / 61 / 16 / 71 / 17 / 81 / 18 / 91 / 19
ถ้าผลหวยสองตัวบนออกมาเป็น 11 แสดงว่าถูกรางวัลเลขสองตัวบน

เลขรูด หรือเลขปักหลัก

การซื้อเลขรูดจะคล้ายกับการซื้อเลข 19 ประตู
แต่เลขรูดจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูดหน้า และ รูดหลัง
ท่านจะต้องเจาะจงตำแหน่งด้วย
(การซื้อเลขรูด ถ้าหากเจาะจงรางวัลบน หรือล่างรางวัลไหนรางวัลหนึ่ง
ตัวเลขที่จะได้ทั้งหมดคือ 10 ตัว
แต่ถ้าเจาะจงทั้งสองรางวัลตัวเลขทั้งหมดจะรวมได้ 20 ตัว) ดังนี้

รูดหน้า คือการซื้อเลขโดยเจาะจงตัวเลข 1 ตัว ในตำแหน่งหลักสิบ
จากนั้นระบบจะนำเอาตัวเลขที่ท่านซื้อไปจับคู่เป็นเลข 2 ตัว
ตัวเลขที่สามารถซื้อได้คือเลข 0 – 9

ตัวอย่างการซื้อเลข สมมติท่านซื้อเลขรูดหน้า 1 บน
ตัวเลขที่ระบบจะนำไปซื้อให้คือเลข 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
ถ้าผลหวยสองตัวบนออกมาเป็น 11
แสดงว่าถูกรางวัลเลขสองตัวบน

รูดหลัง คือการซื้อเลขโดยเจาะจงตัวเลข 1 ตัว
ในตำแหน่งหลักหน่วย จากนั้นระบบจะนำเอา
ตัวเลขที่ท่านซื้อไปจับคู่เป็นเลข 2 ตัว
ตัวเลขที่สามารถซื้อได้คือเลข 0 – 9

ตัวอย่างการซื้อเลข สมมติท่านซื้อเลขรูดหลัง 9 ล่าง ตัวเลขที่ระบบจะนำไปซื้อให้
คือเลข 09 / 19 / 29 / 39 / 49 / 59 / 69 / 79 / 89 / 99
ถ้าผลหวยสองตัวล่างออกมาเป็น 09
แสดงว่าถูกรางวัลเลขสองตัวล่าง

allsure999.com เว็บแม่ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตามมาตรฐานสากลโลก มีใบรับรองมากถึง 10 ใบ
เป็นเว็บอันดับ 1 ของเอเชีย ฝาก-ถอนรวดเร็วทันใจ ภายใน 2 วินาที และ ยังมีพนักงานคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในตลาดออนไลน์ สามารถเล่นที่บ้านหรือระหวังเดินทางก็ได้
มีโอกาสถูกรางวัลทุกครั้งที่คุณซื้อ ด้วยการฝาก-ถอนอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ผู้เล่นเข้าถึงการออกรางวัลออนไลน์ และ เล่นในเวลาของตนเองได้ง่ายมากขึ้น
อีกทั้งยังมีคืนค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 8% ต้องที่นี่เลย allsure999.com

error: Content is protected !!